Een biomassa cv-ketel is hetzelfde als een gewone cv-ketel, namelijk verwarmen van een ruimte en de mogelijkheid hebben tot produceren van warm tapwater via een boiler of buffervat. In een biomassaketel verbrandt u biomassa, dit kan zijn houtpellets, houtblokken, haverkorrels of eventueel houtsnippers. Deze brandstoffen worden opgeslagen in een voorraadbak en deze worden getransporteerd naar de brander. Door verbranding van de biomassa in de biomassaketel wordt er heet water geproduceerd, dat zorgt voor de verwarming van ruimtes. Rookgassen worden via de schoorsteen afgevoerd.  U verwarmt daardoor uw huis duurzaam en Co2 neutraal ..